Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11209: Beleggsprosent, liggedager, sengedøgn og døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, etter helseforetak (avslutta serie) 2015 - 2021

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 93 08 27 75
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
15.09.2022 08:00
Beleggsprosent (SSB):
prosent
Beleggsprosent (OECD):
prosent
Liggedager:
antall
Sengedøgn:
antall
Døgnplasser:
antall
Beleggsprosent (SSB):
31.12.
Beleggsprosent (OECD):
31.12.
Liggedager:
31.12.
Sengedøgn:
31.12.
Døgnplasser:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helse Sør-Øst RHF , Akershus universitetssykehus HF , Oslo Universitetssykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 37

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Beleggsprosent (SSB) = liggedager/sengedøgn. Viser den mest reelle beleggsprosenten. Kan ikke sammenlignes internasjonalt.
Beleggsprosent (OECD-definisjon) = liggedager/(døgnplasser * 365). Gir lavere beleggsprosent enn reelt. Kan sammenlignes internasjonalt.
Permisjonsdøgn er inkludert i liggedagene. Dette kan gi en litt høyere beleggsprosent enn det som er reelt.
Private foretak med oppdragsdokument er inkludert i tallene til Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest.
Somatiske institusjoner som ikke er sykehus (hovedsakelig rehabilitering) er ikke inkludert i denne tabellen.
Fra og med 2019 inkluderes alle somatiske senger ved statlige helseforetak og private foretak med oppdragsdokument i sengetallet for sykehus. For 2019 innebærer endringen at 138 senger er omgruppert som sykehussenger. Årgangene 2015-2017 ble rettet 14.09.2022. Feilen var synlig i Statistikkbanken 18.08.2022 til 12.09.2022.

region

Private foretak uten oppdragsdokument

I 2020 publiseres tolv private foretak med oppdrags- og bestillerdokument midlertidig sammen med andre private som 'private uten oppdragsdokument'.