Spesialisthelsetjenesten

11209: Spesialisthelsetjenesten. Beleggsprosent, liggedager, sengedøgn og døgnplasser, etter helseforetak 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Beleggsprosent (SSB):
prosent
Beleggsprosent (OECD):
prosent
Liggedager:
døgn
Sengedøgn:
døgn
Døgnplasser:
senger
Referansetid
Beleggsprosent (SSB):
31.12.
Beleggsprosent (OECD):
31.12.
Liggedager:
31.12.
Sengedøgn:
31.12.
Døgnplasser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Beleggsprosent (SSB) = liggedager/sengedøgn. Viser den mest reelle beleggsprosenten. Kan ikke sammenlignes internasjonalt.
Beleggsprosent (OECD-definisjon) = liggedager/(døgnplasser * 365). Gir lavere beleggsprosent enn reelt. Kan sammenlignes internasjonalt.
Permisjonsdøgn er inkludert i liggedagene. Dette kan gi en litt høyere beleggsprosent enn det som er reelt.
Private foretak med oppdragsdokument er inkludert i tallene til Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest.
Somatiske institusjoner som ikke er sykehus (hovedsakelig rehabilitering) er ikke inkludert i denne tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken