Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

11209: Spesialisthelsetjenesten. Beleggsprosent, liggedager, sengedøgn og døgnplasser, etter helseforetak 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Akershus universitetssykehus HF , Oslo Universitetssykehus HF (2009-) , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Beleggsprosent (SSB) = liggedager/sengedøgn. Viser den mest reelle beleggsprosenten. Kan ikke sammenlignes internasjonalt.
Beleggsprosent (OECD-definisjon) = liggedager/(døgnplasser * 365). Gir lavere beleggsprosent enn reelt. Kan sammenlignes internasjonalt.
Permisjonsdøgn er inkludert i liggedagene. Dette kan gi en litt høyere beleggsprosent enn det som er reelt.
Private foretak med oppdragsdokument er inkludert i tallene til Helseregion Sør-Øst og Helseregion Vest.
Somatiske institusjoner som ikke er sykehus (hovedsakelig rehabilitering) er ikke inkludert i denne tabellen.
Fra og med 2019 inkluderes alle somatiske senger ved statlige helseforetak og private foretak med oppdragsdokument i sengetallet for sykehus. For 2019 innebærer endringen at 138 senger er omgruppert som sykehussenger.

region

Private foretak uten oppdragsdokument

I 2020 publiseres tolv private foretak med oppdrags- og bestillerdokument midlertidig sammen med andre private som 'private uten oppdragsdokument'.

statistikkvariabel: Sengedøgn , år: 2019

Antall sengedøgn ved Stiftelsen Betanien Bergen i 2019 ble rettet 14. desember 2020.