Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11182: Saldostatistikk for selskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper 2012 - 2022

Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
28.02.2024 08:00
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
mill. kr
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Påkostninger (mill. kr):
mill. kr
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
mill. kr
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
mill. kr
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
mill. kr
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
mill. kr
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
mill. kr
Ekstra saldoavskrivning for personbiler, traktorer, maskiner og lignende (mill. kr):
mill. kr
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
mill. kr
Antall oppgaver:
oppgaver
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Påkostninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Ekstra saldoavskrivning for personbiler, traktorer, maskiner og lignende (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Antall oppgaver:
Periodesum 01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inngående saldo per 01.01 (mill. kr) , Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr) , Påkostninger (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kontormaskiner , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

saldogruppe

Skip og lignende

Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.

Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.