Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

10451: Selvangivelsesregnskap for selskaper, etter næring (SN2007) 2012 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Netto næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A_U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i skattereglene for selskaper vil påvirke sammenlignbarheten mellom inntektsårene.

Brukerveiledning for statistikkbanken