Sammenlikning av prisnivå i Europa

Til toppen
10258: Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustert utgift, etter utgiftsgruppe og land (EU28) (avslutta serie) 1995 - 2018
Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Estrellita Rauan, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 65
era@ssb.no

Birte Larsen Sandstå, Statistisk sentralbyrå
+47 947 83 244
bls@ssb.no

Måleenhet
Kjøpekraftspariteter (EU28=1):
antall enheter nasjonal valuta per kjøpekraftsstandard
Prisnivåindekser (EU28=100):
indeks
Prisnivåjustert utgift (i kjøpekraftsstandard, PPS):
kjøpekraftsstandard (mill.)
Prisnivåjustert utgift per innbygger (i kjøpekraftstandard, PPS):
kjøpekraftsstandard
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100):
indeks
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utgiftsgruppe
Må velges *
land
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 24

utgiftsgruppe
Må velges *

Valgt 0 av totalt 61

land
Må velges *

Valgt 0 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kilde: Eurostat
statistikkvariabel
Kjøpekraftspariteter (EU28=1)
Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU28.
Prisnivåindekser (EU28=100)
En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.
Prisnivåjustert utgift (i kjøpekraftsstandard, PPS)
Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)
Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU28=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken