Sammenlikning av prisnivå i Europa

Til toppen

10258: Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustert utgift, etter utgiftsgruppe og land (EU28) (avslutta serie) 1995 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Bruttonasjonalprodukt , A01 Personlig konsum , A0101 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer ,

Valgt 0 av totalt 61

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EU (28 land) , Norge , Island ,

Valgt 0 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kilde: Eurostat

statistikkvariabel

Kjøpekraftspariteter (EU28=1)

Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som viser hvor mange enheter av land A's valuta vi trenger i land A for å opprettholde kjøpekraften av én enhet av land B's valuta i land B. For eksempel uttrykker kjøpekraftspariteten for Norge hvor mange norske kroner vi trenger i Norge for å opprettholde kjøpekraften av én euro i EU28.

Prisnivåindekser (EU28=100)

En prisnivåindeks er et uttrykk for prisnivået i et gitt land, sett i forhold til ett eller flere andre land. Prisnivåindeksen er definert som kjøpekraftsparitet dividert med valutakurs.

Prisnivåjustert utgift (i kjøpekraftsstandard, PPS)

Prisnivåjustert utgift er utgiften for et gitt utgiftsaggregat i nasjonal valuta omregnet til et felles prisnivå for alle land. Prisnivåjustert utgift er definert som utgift i nasjonal valuta dividert med kjøpekraftspariteten.

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger (EU28=100)

Volumindekser for prisnivåjustert utgift per innbygger er definert som prisnivåjustert utgift per innbygger uttrykt på indeksform med EU28=100.