Konsumpriser

Statistikk

Foreldrebetaling i barnehagar
Statistikk over kor mykje føresette betaler for å ha barn i barnehagen.
Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester
Sammenlikning av prisnivå i Europa
Statistikken belyser det relative prisnivået mellom land ved bruk av kjøpekraftspariteter (PPP).
Konsumprisindeks for Svalbard
Formålet er å måle den faktiske prisutviklingen på varer og tjenester som konsumeres av den norske bosettingen på Svalbard.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 64 av 64
 1. Prisveksten dempet seg for sjette måned på rad

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,6 prosent fra juni 2023 til juni 2024. Dette er 0,4 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten i mai. KPI-JAE steg 3,4 prosent de siste tolv månedene.

 2. Hvordan fanges bokostnader opp i KPI?

  Utgifter til bolig er en stor kostnad for de fleste, i form av husleie eller renter og avdrag på lån. I Konsumprisindeksen måles ikke alle disse kostnadene. Hvorfor er det sånn? Svaret er at det er et skille mellom konsum og investering.

 3. Norge er blitt rimeligere for turister

  Nye tall fra den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen bekrefter at det er blitt mindre dyrt i Norge sammenliknet med resten av Europa. I 2022 var Norge Europas fjerde dyreste land, mens vi i 2023 falt to plasser til en sjetteplass.

 4. Inflasjonsulikhet og måling av reallønn

  Denne rapporten studerer inflasjonsulikhet og måling av reallønn i Norge fra 2013 til 2022. Prisindekser for hver husholdning beregnes for å belyse hvordan inflasjonen i perioden avhenger av nivået på husholdningenes lønnsinntekt, og hvordan dette påvirker reallønnen.

 5. Prisveksten fortsetter å falle

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra mai 2023 til mai 2024. Dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten i april. KPI-JAE steg 4,1 prosent de siste tolv månedene.

 6. Prisveksten dempet seg for fjerde måned på rad

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,6 prosent fra april 2023 til april 2024. Dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten i mars. KPI-JAE steg 4,4 prosent de siste tolv månedene.

 7. Prisveksten dempet seg ytterligere i mars

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,9 prosent fra mars 2023 til mars 2024. Dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten i februar. KPI-JAE steg 4,5 prosent de siste tolv månedene.

 8. Matvareprisene demper veksten i KPI

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,5 prosent fra februar 2023 til februar 2024. En uvanlig prisutvikling på matvarer bidro til å dempe veksttakten fra forrige måned. KPI-JAE steg 4,9 prosent siste tolv måneder.

 9. Stabil prisvekst i januar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,7 prosent fra januar 2023 til januar 2024. Prisutviklingen på biler og drivstoff bidro til å dempe tolvmånedersveksten. KPI-JAE steg 5,3 prosent i samme periode.

 10. Desember: KPI opp 4,8 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,8 prosent fra desember 2022 til desember 2023. Høye priser på mat, drikke og husleie bidrar betydelig til den kraftige prisveksten. KPI-JAE steg 5,5 prosent i samme periode.

 11. Kraftig prisvekst i 2023

  Året vi har lagt bak oss var nok et spesielt år når det gjelder prisvekst. I et historisk perspektiv steg prisene uvanlig mye. I motsetning til året før, da prisveksten økte kraftig for de fleste varer og tjenester som husholdningene kjøper, var bildet litt mer sammensatt i 2023.

 12. Norges BNP mer enn det doble av EU-snittet

  Når man tar høyde for forskjeller i prisene mellom land, hadde Norge i 2022 Europas tredje høyeste verdiskaping per innbygger. Det er samme plassering som året før. Fra 2009 til 2014 var vi på andre plass, mens vi mellom 2015 og 2020 hadde den fjerde høyeste verdiskapningen.

 13. Økning i prisveksten

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,8 prosent fra november 2022 til november 2023. Dyrere strøm forklarer det meste av oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI fra oktober til november. KPI-JAE steg 5,8 prosent i samme periode

 14. Oppgang i prisveksten etter fire måneder med fall

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,0 prosent fra oktober 2022 til oktober 2023. KPI-JAE steg 6,0 prosent i samme periode. Prisutviklingen på strøm og mat bidrar mest til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI fra september til oktober.

 15. Kraftig fall i prisveksten

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,3 prosent fra september 2022 til september 2023, noe som er 1,5 prosentpoeng mindre enn tolvmånedersveksten måneden før. KPI-JAE steg 5,7 prosent fra september i fjor til september i år.

 16. KPI opp 4,8 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,8 prosent fra august 2022 til august 2023. KPI-JAE steg 6,3 prosent samme periode. Utviklingen i strømprisene trekker tolvmånedersveksten ned fra juli.

 17. KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,4 prosent fra juli 2022 til juli 2023. KPI-JAE steg 6,4 prosent samme periode. Prisene på mat og strøm bidrar til å trekke veksttakten ned fra forrige måned.

 18. KPI opp 6,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,4 prosent fra juni 2022 til juni 2023. KPI-JAE steg 7,0 prosent samme periode. Matvareprisene fortsetter å stige, og er en viktig årsak til at tolvmånedersveksten i KPI fortsatt er høy.

 19. Pandemi og strømstøtte – konsumprisindeksen

  Da Norge stengte mange av tjenestenæringene i mars 2020, fikk dette betydning for konsumpris-indeksen (KPI) som skal måle prisutviklingen på varer og tjenester som husholdningene etterspør. Både den direkte effekten ved at nedstengingen gjorde det vanskeligere å måle priser, og den indirekte effekten ved at restriksjonene endret konsummønsteret, påvirket KPI i 2020 og 2021.

 20. Norge femte dyrest i Europa

  Norge var i 2022 Europas femte dyreste land, når en ser på prisnivået for konsum i husholdningene. Til tross for det høye prisnivået, hadde nordmenn Europas nest høyeste konsum.

 21. KPI opp 6,7 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,7 prosent fra mai 2022 til mai 2023. KPI-JAE steg 6,7 prosent samme periode. Utviklingen i prisene for flyreiser og mat trekker tolvmånedersveksten opp fra april.

 22. KPI opp 6,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,4 prosent fra april 2022 til april 2023. KPI-JAE steg 6,3 prosent samme periode. Prisene på mat og drikke bidro betydelig til den høye prisveksten.

 23. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra mars 2022 til mars 2023. KPI-JAE steg 6,2 prosent samme periode. Strømprisene bidro mest til at tolvmånedersveksten økte fra februar til mars.

 24. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra februar 2022 til februar 2023. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Utviklingen i matvareprisene bidro mest til å trekke tolvmånedersveksten i KPI ned fra januar.

 25. KPI opp 7,0 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,0 prosent fra januar 2022 til januar 2023. KPI-JAE steg 6,4 prosent samme periode. Utviklingen i strømprisene bidro mest til å trekke tolvmånedersveksten i KPI opp fra desember.

 26. Norsk BNP 67 prosent over EU-snittet i 2021

  Norge hadde Europas tredje høyeste bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2021. Ikke siden 2014 har Norges indeks vært på et høyere nivå.

 27. Ekstraordinært år for prisveksten i 2022

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 5,8 prosent fra 2021 til 2022. Tilsvarende konsumprisvekst fra et år til et annet er ikke målt siden 1980-tallet. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) gikk opp 3,9 prosent fra 2021 til 2022. En slik årsvekst er ikke målt i KPI-JAE før.

 28. KPI opp 5,9 prosent siste tolv måneder i desember

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022. KPI-JAE steg 5,8 prosent samme periode. Prisene på strøm, drivstoff og matvarer trekker tolvmånedersveksten videre ned fra november.

 29. Strømpriser i KPI i 2022

  SSB har flere statistikker som måler utviklingen i strømprisene. I 2022 var forskjellen mellom den kvartalsvise elektrisitetspris-statistikken og konsumprisindeksen (KPI) uvanlig stor. Det kommer av forskjeller i datakilder og metoder som slår spesielt sterkt ut når prisene har vokst og variert så mye som de gjorde i 2022.

 30. Hva er krympflasjon?

  Krympflasjon er når mengden på en vare du kjøper blir mindre, mens prisen enten øker, eller forblir den samme.

 31. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra november 2021 til november 2022. KPI-JAE steg 5,7 prosent samme periode. Utviklingen i energiprisene trekker tolvmånedersveksten ned fra oktober.

 32. KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,5 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Matvareprisene var den viktigste forklaringen til den høye veksten i KPI siste tolv måneder.

 33. KPI opp 6,9 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,9 prosent fra september 2021 til september 2022. KPI-JAE steg 5,3 prosent samme periode. Prisene på matvarer er den viktigste årsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI i september.

 34. Hva er inflasjon?

  Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon.

 35. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra august 2021 til august 2022. Lavere drivstoffpriser trekker tolvmånedersveksten litt ned fra juli.

 36. Slik beregner SSB prisutviklingen på matvarer

  SSB måler prisutvikling på nesten alle mat- og drikkevarer du som forbruker kjøper. Dette gjøres ved hjelp av strekkodedata fra dagligvarebutikkene.

 37. KPI opp 6,8 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige.

 38. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Uvanlig høy vekst i matvareprisene, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden, preget KPI i juni.

 39. Nordmenns forbruk nest høyest i Europa

  Kun Luxembourg hadde i fjor høyere personlig konsum per innbygger enn Norge. Nordmenns konsum lå høyere enn nabolandene Sverige og Danmark, hvor konsumet lå henholdsvis 9 og 3 prosent under Norge.

 40. KPI opp 5,7 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

 41. Utforsk konsumprisindeksen

  Her kan du utforske detaljene i KPI. Du kan selv velge hvilket tidspunkt du vil sammenligne med, og hvilke typer varer og tjenester som skal vises i denne dynamiske visualiseringen.

 42. KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra mars til april 2022 og er 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 43. KPI opp 4,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra februar til mars 2022 og er 4,5 prosent høyere enn for ett år siden. Stigende strøm- og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen i KPI.

 44. Matvareprisene trakk KPI opp i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,1 prosent fra januar til februar 2022. Matvareprisene hadde en uvanlig høy månedsendring til februar å være, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden.

 45. Strømpriser og avgiftsendringer preget KPI i januar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,2 prosent fra januar 2021 til januar 2022. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens prisutviklingen på matvarer og klær dempet oppgangen.

 46. Vekter for KPI og HKPI 2022

  Vektene som brukes i konsumprisindeksen oppdateres ved overgangen til nytt år. For 2022 er vektene basert på et anslag på konsumet i 2021, mens vi i 2021 brukte et gjennomsnitt av årene 2019 og 2020, siden 2020 var sterkt preget av påtvungne endringer i konsumet som følge av pandemien.

 47. Norsk BNP 40 prosent over EU-snittet

  Nylig publiserte tall fra Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norge hadde Europas fjerde høyeste BNP per innbygger i 2020. Dermed beholder vi plassen bak Luxembourg, Irland og Sveits for sjette år på rad - men Danmark tar innpå.

 48. KPI opp 5,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Fra november til desember gikk KPI opp 0,7 prosent. Fremdeles er det strømprisene som forklarer det meste av oppgangen i KPI.

 49. Strømprisene preget KPI i 2021

  Konsumprisindeksen gikk opp 3,5 prosent i 2021. Høye strømpriser og avgiftskutt på visse matvarer forklarer mye av prisutviklingen i fjor. Ved å utelate energivarene og justere for avgiftsendringer var prisveksten 1,7 prosent.

 50. Kompensasjonsordning for strøm vil påvirke KPI

  Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen vil påvirke strømprisene slik de måles i konsumprisindeksen (KPI) fra og med indeksen for desember som publiseres 10. januar.

 51. Høyeste tolvmånedersvekst i KPI på 13 år

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021. Elektrisitet inkludert nettleie forklarer det meste av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 52. Strømprisene preget KPI i oktober

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens matvareprisene er med på å dempe oppgangen i KPI.

 53. KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,1 prosent fra september 2020 til september 2021, mens KPI-JAE økte 1,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg 0,4 prosent i samme periode.

 54. Høye strømpriser preger KPI i august

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021, mens KPI-JAE økte 1,0 prosent i samme periode. Fra juli til august 2021 var KPI uendret, mens KPI-JAE falt 0,6 prosent.

 55. Økte matvarepriser i juli

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra juni til juli 2021, mens KPI-JAE økte 0,6 prosent. Fra juli 2020 til juli 2021 økte KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.

 56. Oppgang i KPI i juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni 2021, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2020 til juni 2021 økte KPI 2,9 prosent, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

 57. Ny prismåling på flyreiser i KPI

  Fra og med publisering av Konsumprisindeksen (KPI) for juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk etter at disse har vært estimert i store deler av koronapandemien. Prismålingene vil være basert på ny datakilde og et større datagrunnlag enn tidligere.

 58. Fortsatt høye priser og høyt konsum i Norden

  Sveits hadde de høyeste prisene i Europa i 2020, og Tyrkia hadde de laveste. Sveits toppet også listen over konsum i husholdningene per innbygger. De nordiske landene var blant de dyreste og hadde høyest konsum.

 59. KPI opp 2,7 prosent siste 12 måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra april til mai 2021, mens KPI-JAE gikk ned 0,4 prosent. Fra mai 2020 til mai 2021 økte KPI 2,7 prosent, mens KPI-JAE steg 1,5 prosent i samme periode.

 60. Hva er en indeks?

  Mye statistikk publiseres som indekser. De hjelper oss å tyde utvikling i tall over tid, samt sammenligne fenomener som måles på svært ulike måter. I denne artikkelen får du vite hva en indeks er, hva den måler, og hvordan den kan brukes.

 61. KPIs representantvarer

  Her finner du en oversikten over KPIs representantvarer gruppert etter leveringssektor.

 62. Dekomponering av indeksendringer

  En del brukere av konsumprisindeksen (KPI) har behov for å vurdere hvor mye prisendringen for et produkt (for eksempel elektrisitet) eller en gruppe av varer (for eksempel matvarer), bidrar til veksten i total KPI. Dekomponering arbeider med vanlige brukte endringstall som månedlige endring og endring siste 12 måneder. Metoden kan imidlertid tilpasses andre endringstall.

 63. Kontraktjustering ved hjelp av prisindekser

  Statistisk sentralbyrå (SSB) bærer ikke ansvar for verken brukernes beslutning om å justere prisene eller valg av indeks. SSB kan derimot bistå med orientering om tilgjengelige indekser og detaljer om disse, men brukere anbefales først å lese følgende råd.

 64. Endringer i konsumprisindeksen (KPI) – oppdateres fortløpende

  Informasjon om endringer vedrørende produksjonen av Konsumprisindeksen (KPI) legges fortløpende ut her.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konsumpriser.

Kalkulator