Konsumpriser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 15 av 15

Norsk BNP 40 prosent over EU-snittet

Nylig publiserte tall fra Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norge hadde Europas fjerde høyeste BNP per innbygger i 2020. Dermed beholder vi plassen bak Luxembourg, Irland og Sveits for sjette år på rad - men Danmark tar innpå.

KPI opp 5,3 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Fra november til desember gikk KPI opp 0,7 prosent. Fremdeles er det strømprisene som forklarer det meste av oppgangen i KPI.

Strømprisene preget KPI i 2021

Konsumprisindeksen gikk opp 3,5 prosent i 2021. Høye strømpriser og avgiftskutt på visse matvarer forklarer mye av prisutviklingen i fjor. Ved å utelate energivarene og justere for avgiftsendringer var prisveksten 1,7 prosent.

Kompensasjonsordning for strøm vil påvirke KPI

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen vil påvirke strømprisene slik de måles i konsumprisindeksen (KPI) fra og med indeksen for desember som publiseres 10. januar.

Høyeste tolvmånedersvekst i KPI på 13 år

Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021. Elektrisitet inkludert nettleie forklarer det meste av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

Strømprisene preget KPI i oktober

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens matvareprisene er med på å dempe oppgangen i KPI.

KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,1 prosent fra september 2020 til september 2021, mens KPI-JAE økte 1,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg 0,4 prosent i samme periode.

Høye strømpriser preger KPI i august

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021, mens KPI-JAE økte 1,0 prosent i samme periode. Fra juli til august 2021 var KPI uendret, mens KPI-JAE falt 0,6 prosent.

Økte matvarepriser i juli

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra juni til juli 2021, mens KPI-JAE økte 0,6 prosent. Fra juli 2020 til juli 2021 økte KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.

Oppgang i KPI i juni

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni 2021, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2020 til juni 2021 økte KPI 2,9 prosent, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

Ny prismåling på flyreiser i KPI

Fra og med publisering av Konsumprisindeksen (KPI) for juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk etter at disse har vært estimert i store deler av koronapandemien. Prismålingene vil være basert på ny datakilde og et større datagrunnlag enn tidligere.

Fortsatt høye priser og høyt konsum i Norden

Sveits hadde de høyeste prisene i Europa i 2020, og Tyrkia hadde de laveste. Sveits toppet også listen over konsum i husholdningene per innbygger. De nordiske landene var blant de dyreste og hadde høyest konsum.

KPI opp 2,7 prosent siste 12 måneder

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra april til mai 2021, mens KPI-JAE gikk ned 0,4 prosent. Fra mai 2020 til mai 2021 økte KPI 2,7 prosent, mens KPI-JAE steg 1,5 prosent i samme periode.

KPIs representantvarer

Her finner du en oversikten over KPIs representantvarer gruppert etter leveringssektor.

Endringer i konsumprisindeksen (KPI) – oppdateres fortløpende

Informasjon om endringer vedrørende produksjonen av Konsumprisindeksen (KPI) legges fortløpende ut her.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konsumpriser.