Konsumpriser

Statistikk

Foreldrebetaling i barnehagar
Statistikk over kor mykje føresette betaler for å ha barn i barnehagen.
Harmonisert konsumprisindeks
Indeksen nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land
Konsumprisindeksen
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester
Sammenlikning av prisnivå i Europa
Statistikken belyser det relative prisnivået mellom land ved bruk av kjøpekraftspariteter (PPP).
Konsumprisindeks for Svalbard
Formålet er å måle den faktiske prisutviklingen på varer og tjenester som konsumeres av den norske bosettingen på Svalbard.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 43 av 43
 1. KPI opp 6,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,4 prosent fra april 2022 til april 2023. KPI-JAE steg 6,3 prosent samme periode. Prisene på mat og drikke bidro betydelig til den høye prisveksten.

 2. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra mars 2022 til mars 2023. KPI-JAE steg 6,2 prosent samme periode. Strømprisene bidro mest til at tolvmånedersveksten økte fra februar til mars.

 3. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra februar 2022 til februar 2023. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Utviklingen i matvareprisene bidro mest til å trekke tolvmånedersveksten i KPI ned fra januar.

 4. KPI opp 7,0 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,0 prosent fra januar 2022 til januar 2023. KPI-JAE steg 6,4 prosent samme periode. Utviklingen i strømprisene bidro mest til å trekke tolvmånedersveksten i KPI opp fra desember.

 5. Norsk BNP 67 prosent over EU-snittet i 2021

  Norge hadde Europas tredje høyeste bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger i 2021. Ikke siden 2014 har Norges indeks vært på et høyere nivå.

 6. Ekstraordinært år for prisveksten i 2022

  Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 5,8 prosent fra 2021 til 2022. Tilsvarende konsumprisvekst fra et år til et annet er ikke målt siden 1980-tallet. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) gikk opp 3,9 prosent fra 2021 til 2022. En slik årsvekst er ikke målt i KPI-JAE før.

 7. KPI opp 5,9 prosent siste tolv måneder i desember

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022. KPI-JAE steg 5,8 prosent samme periode. Prisene på strøm, drivstoff og matvarer trekker tolvmånedersveksten videre ned fra november.

 8. Strømpriser i KPI i 2022

  SSB har flere statistikker som måler utviklingen i strømprisene. I 2022 var forskjellen mellom den kvartalsvise elektrisitetspris-statistikken og konsumprisindeksen (KPI) uvanlig stor. Det kommer av forskjeller i datakilder og metoder som slår spesielt sterkt ut når prisene har vokst og variert så mye som de gjorde i 2022.

 9. Hva er krympflasjon?

  Krympflasjon er når mengden på en vare du kjøper blir mindre, mens prisen enten øker, eller forblir den samme.

 10. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra november 2021 til november 2022. KPI-JAE steg 5,7 prosent samme periode. Utviklingen i energiprisene trekker tolvmånedersveksten ned fra oktober.

 11. KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 7,5 prosent fra oktober 2021 til oktober 2022. KPI-JAE steg 5,9 prosent samme periode. Matvareprisene var den viktigste forklaringen til den høye veksten i KPI siste tolv måneder.

 12. KPI opp 6,9 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,9 prosent fra september 2021 til september 2022. KPI-JAE steg 5,3 prosent samme periode. Prisene på matvarer er den viktigste årsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI i september.

 13. Hva er inflasjon?

  Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon.

 14. KPI opp 6,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,5 prosent fra august 2021 til august 2022. Lavere drivstoffpriser trekker tolvmånedersveksten litt ned fra juli.

 15. KPI opp 6,8 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,8 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Uvanlig kraftig oppgang i matvareprisene er den viktigste årsaken til at tolvmånedersveksten i KPI fortsetter å stige.

 16. KPI opp 6,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Uvanlig høy vekst i matvareprisene, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden, preget KPI i juni.

 17. Nordmenns forbruk nest høyest i Europa

  Kun Luxembourg hadde i fjor høyere personlig konsum per innbygger enn Norge. Nordmenns konsum lå høyere enn nabolandene Sverige og Danmark, hvor konsumet lå henholdsvis 9 og 3 prosent under Norge.

 18. KPI opp 5,7 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988.

 19. Utforsk konsumprisindeksen

  Her kan du utforske detaljene i KPI. Du kan selv velge hvilket tidspunkt du vil sammenligne med, og hvilke typer varer og tjenester som skal vises i denne dynamiske visualiseringen.

 20. KPI opp 5,4 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,2 prosent fra mars til april 2022 og er 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Økte priser på strøm og drivstoff forklarer mye av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 21. KPI opp 4,5 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra februar til mars 2022 og er 4,5 prosent høyere enn for ett år siden. Stigende strøm- og drivstoffpriser forklarer mye av oppgangen i KPI.

 22. Matvareprisene trakk KPI opp i februar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,1 prosent fra januar til februar 2022. Matvareprisene hadde en uvanlig høy månedsendring til februar å være, i tillegg til at prisene på drivstoff fortsatte den stigende trenden.

 23. Strømpriser og avgiftsendringer preget KPI i januar

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,2 prosent fra januar 2021 til januar 2022. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens prisutviklingen på matvarer og klær dempet oppgangen.

 24. Vekter for KPI og HKPI 2022

  Vektene som brukes i konsumprisindeksen oppdateres ved overgangen til nytt år. For 2022 er vektene basert på et anslag på konsumet i 2021, mens vi i 2021 brukte et gjennomsnitt av årene 2019 og 2020, siden 2020 var sterkt preget av påtvungne endringer i konsumet som følge av pandemien.

 25. Norsk BNP 40 prosent over EU-snittet

  Nylig publiserte tall fra Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norge hadde Europas fjerde høyeste BNP per innbygger i 2020. Dermed beholder vi plassen bak Luxembourg, Irland og Sveits for sjette år på rad - men Danmark tar innpå.

 26. KPI opp 5,3 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Fra november til desember gikk KPI opp 0,7 prosent. Fremdeles er det strømprisene som forklarer det meste av oppgangen i KPI.

 27. Strømprisene preget KPI i 2021

  Konsumprisindeksen gikk opp 3,5 prosent i 2021. Høye strømpriser og avgiftskutt på visse matvarer forklarer mye av prisutviklingen i fjor. Ved å utelate energivarene og justere for avgiftsendringer var prisveksten 1,7 prosent.

 28. Kompensasjonsordning for strøm vil påvirke KPI

  Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen vil påvirke strømprisene slik de måles i konsumprisindeksen (KPI) fra og med indeksen for desember som publiseres 10. januar.

 29. Høyeste tolvmånedersvekst i KPI på 13 år

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 5,1 prosent fra november 2020 til november 2021. Elektrisitet inkludert nettleie forklarer det meste av oppgangen i KPI siste tolv måneder.

 30. Strømprisene preget KPI i oktober

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens matvareprisene er med på å dempe oppgangen i KPI.

 31. KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,1 prosent fra september 2020 til september 2021, mens KPI-JAE økte 1,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg 0,4 prosent i samme periode.

 32. Høye strømpriser preger KPI i august

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021, mens KPI-JAE økte 1,0 prosent i samme periode. Fra juli til august 2021 var KPI uendret, mens KPI-JAE falt 0,6 prosent.

 33. Økte matvarepriser i juli

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra juni til juli 2021, mens KPI-JAE økte 0,6 prosent. Fra juli 2020 til juli 2021 økte KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.

 34. Oppgang i KPI i juni

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni 2021, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2020 til juni 2021 økte KPI 2,9 prosent, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

 35. Ny prismåling på flyreiser i KPI

  Fra og med publisering av Konsumprisindeksen (KPI) for juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk etter at disse har vært estimert i store deler av koronapandemien. Prismålingene vil være basert på ny datakilde og et større datagrunnlag enn tidligere.

 36. Fortsatt høye priser og høyt konsum i Norden

  Sveits hadde de høyeste prisene i Europa i 2020, og Tyrkia hadde de laveste. Sveits toppet også listen over konsum i husholdningene per innbygger. De nordiske landene var blant de dyreste og hadde høyest konsum.

 37. KPI opp 2,7 prosent siste 12 måneder

  Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra april til mai 2021, mens KPI-JAE gikk ned 0,4 prosent. Fra mai 2020 til mai 2021 økte KPI 2,7 prosent, mens KPI-JAE steg 1,5 prosent i samme periode.

 38. Hva er en indeks?

  Mye statistikk publiseres som indekser. De hjelper oss å tyde utvikling i tall over tid, samt sammenligne fenomener som måles på svært ulike måter. I denne artikkelen får du vite hva en indeks er, hva den måler, og hvordan den kan brukes.

 39. KPIs representantvarer

  Her finner du en oversikten over KPIs representantvarer gruppert etter leveringssektor.

 40. Slik beregner SSB prisutviklingen på matvarer

  SSB måler prisutvikling på nesten alle mat- og drikkevarer du som forbruker kjøper. Dette gjøres ved hjelp av strekkodedata fra dagligvarebutikkene.

 41. Dekomponering av indeksendringer

  En del brukere av konsumprisindeksen (KPI) har behov for å vurdere hvor mye prisendringen for et produkt (for eksempel elektrisitet) eller en gruppe av varer (for eksempel matvarer), bidrar til veksten i total KPI. Dekomponering arbeider med vanlige brukte endringstall som månedlige endring og endring siste 12 måneder. Metoden kan imidlertid tilpasses andre endringstall.

 42. Kontraktjustering ved hjelp av prisindekser

  Statistisk sentralbyrå (SSB) bærer ikke ansvar for verken brukernes beslutning om å justere prisene eller valg av indeks. SSB kan derimot bistå med orientering om tilgjengelige indekser og detaljer om disse, men brukere anbefales først å lese følgende råd.

 43. Endringer i konsumprisindeksen (KPI) – oppdateres fortløpende

  Informasjon om endringer vedrørende produksjonen av Konsumprisindeksen (KPI) legges fortløpende ut her.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konsumpriser.