Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10222: Inntekter for bosatte uføretrygdede, etter inntektskilde, alder og kjønn. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

inntektskilde Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

pensjonsstatus

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer:
personer
Personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
nominelle kroner
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
nominelle kroner
Referansetid
Bosatte personer:
31.12.
Personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
31.12.
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Uførepensjonister er personer som mottar varig uførepensjon fra folketrygden i løpet av året.
Se også eldre tall i tabell 09603.
inntektskilde
Overføringer
Fra 2011 er det mulig for personer fra 62 til og med 66 år å kombinere gradert uførepensjon med delvis uttak av alderspensjon. Dette betyr at overføringer til uførepensjonister kan omfatte alderspensjon fra folketrygden.
pensjonsstatus
Uføretrygdet med minsteytelse
Personer som mottar varig uførepensjon med et særtillegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken