Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

10222: Inntekter for bosatte uføretrygdede, etter inntektskilde, alder og kjønn. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektskilde
Må velges *
kjønn
alder
pensjonsstatus

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

pensjonsstatus


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Uførepensjonister er personer som mottar varig uførepensjon fra folketrygden i løpet av året.
Se også eldre tall i tabell 09603.
inntektskilde
Overføringer
Fra 2011 er det mulig for personer fra 62 til og med 66 år å kombinere gradert uførepensjon med delvis uttak av alderspensjon. Dette betyr at overføringer til uførepensjonister kan omfatte alderspensjon fra folketrygden.
pensjonsstatus
Uføretrygdet med minsteytelse
Personer som mottar varig uførepensjon med et særtillegg.

Brukerveiledning for statistikkbanken