Skatt for personer

Til toppen

09838: Skatteverdi av bolig, etter primær/sekundærbolig og eiers alder (K) 2010 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
region
primær-/sekundærbolig
Må velges *
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

enkeltår

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgfri variabel
Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ligningsverdi av primærbolig er satt til 25 prosent av beregnet markedsverdi. I inntektsårene 2010, 2011 og 2012 ble ligningsverdi av sekundærbolig satt til 40 prosent av beregnet markedsverdi. I 2013 steg ligningsverdien av sekundærboliger til 50 prosent av beregnet markedsverdi.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken