Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09604: Inntekter for bosatte AFP-pensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie) 1999 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

inntektskilde Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

pensjonsstatus

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.10.2012
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer:
personer
Personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
nominelle kroner
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
nominelle kroner
Referansetid
Bosatte personer:
31.12.
Personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (nominelle kroner):
31.12.
Gjennomsnitt for alle (nominelle kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

AFP-pensjonister inkluderer personer som mottar offentlig eller privat AFP-pensjon i løpet av et kalenderår.

Brukerveiledning for statistikkbanken