Fylkesfordelt nasjonalregnskap

09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Fylker (hele kodelista)'
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.10.2019
Kontakt
Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
eza@ssb.no

Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
mkh@ssb.no

Måleenhet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Referansetid
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Pristype
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
Løpende priser
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Fylker (hele kodelista)'
Tall for siste publiserte årgang er foreløpige.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken