Fylkesfordelt nasjonalregnskap

09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Fylker (hele kodelista)'
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.10.2019
Kontakt
Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
eza@ssb.no

Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
mkh@ssb.no

Måleenhet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Referansetid
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Pristype
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
Løpende priser
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Fylker (hele kodelista)'
Tall for siste publiserte årgang er foreløpige.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken