Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen
09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F) 2008 - 2018
Sist endret
09.10.2019
Kontakt
Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
eza@ssb.no

Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
mkh@ssb.no

Måleenhet
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Referansetid
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Pristype
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
Løpende priser
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 9

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 11

Må velges *
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Alle fylker'.
Tall for siste publiserte årgang er foreløpige.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken