Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen

09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F) 2008 - 2018

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) , Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent) , Produksjon. Løpende priser (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Alle fylker'.
Tall for siste publiserte årgang er foreløpige. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken