Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09331: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter inntektskilde og alder. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

inntektskilde Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

alder

Totalt 38 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Bosatte personer:
personer
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12.
Bosatte personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1999 - 2011 er korrigert
inntektskilde
Uføreytelser fra folketrygden
Fra 2001-2009 inneholder uføreytelser: uførepensjon, tidsbegrenset og foreløpig uførestønad og behovsprøvd barnetillegg, mens fra 2010 inneholder variabelen bare uførepensjon.
Andre overføringer
Totale overføringer fratrukket alderspensjon, uførepensjon, AFP og tjenestepensjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken