Utenlandske datterselskap i Norge

08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

land

Totalt 126 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2020
Kontakt
Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
sba@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktor kost (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer:
mill. kr
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktor kost (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer:
31.12.
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak.
Pga. ufullstendige opplysninger i datagrunnlaget er investeringstallene for 2011 og tidligere for lave. Annet datagrunnlag fra 2012 har fjernet denne feilkilden. Endringen medfører dermed at størrelsen på oppgangen tabellen viser fra 2011 til 2012 ikke er reell. Se også «Om statistikken» .

Brukerveiledning for statistikkbanken