Utenlandske datterselskap i Norge

Til toppen
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting 2007 - 2018
Sist endret
24.06.2020
Kontakt
Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
sba@ssb.no

Måleenhet
Foretak (antall):
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak (antall):
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
31.12.
Pristype
Lønnskostnader (mill. kr):
Løpende priser
Omsetning (mill. kr):
Løpende priser
Produksjonsverdi (mill. kr):
Løpende priser
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
Løpende priser
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Løpende priser
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
eierkategori
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

eierkategori
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 29 Valgte 0

Valgfri variabel
sysselsettingsgruppe

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak.
Pga. ufullstendige opplysninger i datagrunnlaget er investeringstallene for 2011 og tidligere for lave. Annet datagrunnlag fra 2012 har fjernet denne feilkilden. Endringen medfører dermed at størrelsen på oppgangen tabellen viser fra 2011 til 2012 ikke er reell. Se også «Om statistikken» .

Brukerveiledning for statistikkbanken