Utenlandske datterselskap i Norge

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting 2007 - 2021

Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
27.06.2023 08:00
Foretak (antall):
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
mill. kr
Foretak (antall):
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
Løpende priser
Omsetning (mill. kr):
Løpende priser
Produksjonsverdi (mill. kr):
Løpende priser
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
Løpende priser
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
Løpende priser
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak (antall) , Sysselsatte (personer) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringer , 05-09b Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , 06 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i alt , Oppgave mangler eller 0 sysselsatte , 1-4 sysselsatte ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak. Pga. ufullstendige opplysninger i datagrunnlaget er investeringstallene for 2011 og tidligere for lave. Annet datagrunnlag fra 2012 har fjernet denne feilkilden. Endringen medfører dermed at størrelsen på oppgangen tabellen viser fra 2011 til 2012 ikke er reell. Se også «Om statistikken» .