Utenlandske datterselskap i Norge

Til toppen

08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting 2007 - 2018

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak (antall) , Sysselsatte (personer) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 12

eierkategori

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringer , 05-09b Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , 06 Utvinning av råolje og naturgass ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i alt , Oppgave mangler eller 0 sysselsatte , 1-4 sysselsatte ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak. Pga. ufullstendige opplysninger i datagrunnlaget er investeringstallene for 2011 og tidligere for lave. Annet datagrunnlag fra 2012 har fjernet denne feilkilden. Endringen medfører dermed at størrelsen på oppgangen tabellen viser fra 2011 til 2012 ikke er reell. Se også «Om statistikken» .

Brukerveiledning for statistikkbanken