Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
08014: Bygge- og anleggsvirksomhet. Fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2008 - 2017
Sist endret
07.05.2019
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Måleenhet
Antall foretak:
foretak
Omsetning i alt (mill. kr):
mill. kr
Byggevirksomhet (prosent):
prosent
Anleggsvirksomhet (prosent):
prosent
Annen industriell virksomhet (prosent):
prosent
Tjenestevirksomhet (prosent):
prosent
Varehandel (prosent):
prosent
Primær næringsvirksomhet (prosent):
prosent
Referansetid
Antall foretak:
31.12.
Omsetning i alt (mill. kr):
31.12.
Byggevirksomhet (prosent):
31.12.
Anleggsvirksomhet (prosent):
31.12.
Annen industriell virksomhet (prosent):
31.12.
Tjenestevirksomhet (prosent):
31.12.
Varehandel (prosent):
31.12.
Primær næringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken