Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08014: Bygge- og anleggsvirksomhet. Fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2008 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken