Selskapers inntekter og fradrag

07933: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2007 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.06.2013
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Netto næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet udekket underskudd (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Foretak i utvalget:
foretak
Referansetid
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12
Netto næringsinntekt (mill. kr):
31.12
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12
Underskudd næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12
Benyttet udekket underskudd (mill. kr):
31.12
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12
Foretak i utvalget:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Overgang til nye klassifikasjoner for næring og sektor vil kunne påvirke sammenligningen av tall fordelt på næring mellom statistikkårene. Næringsendringene mellom 2009 og 2010 har hatt størst innflytelse i næringshovedområdet Finansierings- og forsikringsvirksomhet.

Brukerveiledning for statistikkbanken