Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07933: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2007 - 2011

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
07.06.2013 10:00
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Netto næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet udekket underskudd (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Foretak i utvalget:
foretak
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12
Netto næringsinntekt (mill. kr):
31.12
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12
Underskudd næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12
Benyttet udekket underskudd (mill. kr):
31.12
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12
Foretak i utvalget:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Netto næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A_U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overgang til nye klassifikasjoner for næring og sektor vil kunne påvirke sammenligningen av tall fordelt på næring mellom statistikkårene. Næringsendringene mellom 2009 og 2010 har hatt størst innflytelse i næringshovedområdet Finansierings- og forsikringsvirksomhet.