Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

07933: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2007 - 2011

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Netto næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A_U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Overgang til nye klassifikasjoner for næring og sektor vil kunne påvirke sammenligningen av tall fordelt på næring mellom statistikkårene. Næringsendringene mellom 2009 og 2010 har hatt størst innflytelse i næringshovedområdet Finansierings- og forsikringsvirksomhet.

Brukerveiledning for statistikkbanken