Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06929: Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og tilhørige, kirkelige handlinger og gudstjenester, etter bispedømme 2005 - 2023

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
17.06.2024 08:00
Medlemmer av Dnk:
personer
Innmeldte i Dnk:
personer
Utmeldte av Dnk:
personer
Døpte:
personer
Konfirmerte:
personer
Kirkelige vigsler:
vigsler
Kirkelige gravferder:
gravferder
Gudstjenester søn- og helligdag:
gudstjenester
Deltakelser, gudstjenester søn- og helligdag:
personer
Gudstjenester utenom søn- og helligdag:
gudstjenester
Deltakelser, gudstjenester utenom søn- og helligdag:
personer
Gudstjenester med nattverd:
gudstjenester
Antall til nattverd:
personer
Julaftensgudstjenester:
gudstjenester
Deltakelser julaftensgudstjenester:
personer
Medlemmer av Dnk:
31.12.
Innmeldte i Dnk:
31.12.
Utmeldte av Dnk:
31.12.
Døpte:
31.12.
Konfirmerte:
31.12.
Kirkelige vigsler:
31.12.
Kirkelige gravferder:
31.12.
Gudstjenester søn- og helligdag:
31.12.
Deltakelser, gudstjenester søn- og helligdag:
31.12.
Gudstjenester utenom søn- og helligdag:
31.12.
Deltakelser, gudstjenester utenom søn- og helligdag:
31.12.
Gudstjenester med nattverd:
31.12.
Antall til nattverd:
31.12.
Julaftensgudstjenester:
31.12.
Deltakelser julaftensgudstjenester:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Medlemmer av Dnk , Innmeldte i Dnk , Utmeldte av Dnk ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo , Borg , Hamar ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En dublett (et skjema) i årsstatistikken for Den norske kirke forekommer i kommune 1630 i 2005-tallene. Uoppgitt bispedømme inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet.

statistikkvariabel

Medlemmer av Dnk

Fra og med 2011 er tall for uoppgitt bispedømme tatt med. Totalsummen for landet er derfor ikke sammenlignbar med tidligere år.

Medlemmer av Dnk

Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

Døpte

Døpte fra og med 2016, viser totalt antall døpte. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.

statistikkvariabel: Utmeldte av Dnk , år: 2016

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

statistikkvariabel: Medlemmer av Dnk , år: 2019

Utvandrede medlemmer utgjorde i 2019: 140 259

statistikkvariabel: Medlemmer av Dnk , år: 2022

Antall medlemmer, innmeldte, utmeldte og døpte har blitt rettet 16. juni 2023.

statistikkvariabel: Innmeldte i Dnk , år: 2022

Antall medlemmer, innmeldte, utmeldte og døpte har blitt rettet 16. juni 2023.

statistikkvariabel: Utmeldte av Dnk , år: 2022

Antall medlemmer, innmeldte, utmeldte og døpte har blitt rettet 16. juni 2023.

statistikkvariabel: Døpte , år: 2022

Antall medlemmer, innmeldte, utmeldte og døpte har blitt rettet 16. juni 2023.