06929: Den norske kirke (Dnk). Medlemmer og tilhørige, kirkelige handlinger og gudstjenester, etter bispedømme 2005 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

bispedømme

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer av Dnk:
personer
Innmeldte i Dnk:
personer
Utmeldte av Dnk:
personer
Døpte:
personer
Konfirmerte:
personer
Kirkelige vigsler:
vigsler
Kirkelige gravferder:
gravferder
Gudstjenester søn- og helligdag:
gudstjenester
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
personer
Gudstjenester utenom søn- og helligdag:
gudstjenester
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdag:
personer
Gudstjenester med nattverd:
gudstjenester
Antall til nattverd:
personer
Julaftensgudstjenester:
gudstjenester
Deltakere julaftensgudstjenester:
personer
Referansetid
Medlemmer av Dnk:
31.12.
Innmeldte i Dnk:
31.12.
Utmeldte av Dnk:
31.12.
Døpte:
31.12.
Konfirmerte:
31.12.
Kirkelige vigsler:
31.12.
Kirkelige gravferder:
31.12.
Gudstjenester søn- og helligdag:
31.12.
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
31.12.
Gudstjenester utenom søn- og helligdag:
31.12.
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdag:
31.12.
Gudstjenester med nattverd:
31.12.
Antall til nattverd:
31.12.
Julaftensgudstjenester:
31.12.
Deltakere julaftensgudstjenester:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En dublett (et skjema) i årsstatistikken for Den norske kirke forekommer i kommune 1630 i 2005-tallene.
Uoppgitt bispedømme inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet.
statistikkvariabel
Medlemmer av Dnk
Fra og med 2011 er tall for uoppgitt bispedømme tatt med. Totalsummen for landet er derfor ikke sammenlignbar med tidligere år.
Medlemmer av Dnk
Omfatter både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke.
Døpte
Døpte fra og med 2016, viser totalt antall døpte. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års tall da disse viste utførte dåpshandlinger.
statistikkvariabel: Medlemmer av Dnk , år: 2012
Utvandrede medlemmer utgjorde i 2019: 140 259
statistikkvariabel: Antall til nattverd , år: 2009
Tall ble korrigert 29.06.2011.
statistikkvariabel: Gudstjenester med nattverd , år: 2009
Tall ble korrigert 29.06.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken