Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06899: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper (avslutta serie) 2006 - 2011

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
22.03.2013 10:00
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
mill. kr
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Påkostninger (mill. kr):
mill. kr
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
mill. kr
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
mill. kr
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
mill. kr
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
mill. kr
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
mill. kr
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
mill. kr
Oppgaver i utvalget:
oppgaver
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Påkostninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Oppgaver i utvalget:
Periodesum 01.01.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inngående saldo per 01.01 (mill. kr) , Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr) , Påkostninger (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kontormaskiner , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

saldogruppe

Skip og lignende

Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.

Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.

statistikkvariabel

Påkostninger (mill. kr)

Omfatter nedskrevet verdi ved utskillelse av driftsmidler, nedskrivning med salgsgevinst og offentlige tilskudd. Samt for 2009 overføring mellom bygg og anlegg og forretningsbygg til fast teknisk installasjon i bygninger.

Restvederlag ved realisasjon (mill. kr)

Rest ved realisasjon inneholder vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler minus inntektsført beløp.

Årets saldoavskrivning (mill. kr)

Inkluderer ekstra avskrivning i 2009 på nyanskaffelser og påkostninger på nyanskaffelser for personbiler, traktorer, maskiner og lignende.