Selskapers inntekter og fradrag

06899: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper (avslutta serie) 2006 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

saldogruppe

Totalt 11 Valgte

Søk

skatteposisjon

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.03.2013
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Måleenhet
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
mill. kr
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
mill. kr
Påkostninger (mill. kr):
mill. kr
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
mill. kr
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
mill. kr
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
mill. kr
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
mill. kr
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
mill. kr
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
mill. kr
Oppgaver i utvalget:
oppgaver
Referansetid
Inngående saldo per 01.01 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Påkostninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Av- og nedskrivninger (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Grunnlag for årets avskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Overføres til gevinst og tapskonto (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Årets saldoavskrivning (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Utgående saldo pr. 31.12 (mill. kr):
Periodesum 01.01.
Oppgaver i utvalget:
Periodesum 01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

saldogruppe
Skip og lignende
Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.
Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak
Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.
statistikkvariabel
Påkostninger (mill. kr)
Omfatter nedskrevet verdi ved utskillelse av driftsmidler, nedskrivning med salgsgevinst og offentlige tilskudd. Samt for 2009 overføring mellom bygg og anlegg og forretningsbygg til fast teknisk installasjon i bygninger.
Restvederlag ved realisasjon (mill. kr)
Rest ved realisasjon inneholder vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler minus inntektsført beløp.
Årets saldoavskrivning (mill. kr)
Inkluderer ekstra avskrivning i 2009 på nyanskaffelser og påkostninger på nyanskaffelser for personbiler, traktorer, maskiner og lignende.

Brukerveiledning for statistikkbanken