Utenlandske datterselskap i Norge

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie) 2003 - 2007

Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
04.07.2012 10:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktor kost (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer:
mill. kr
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktor kost (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer:
31.12.
Bruttoinvestering (fast realkapital) (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Sysselsatte (personer) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Australia , Bahamas ,

Valgt 0 av totalt 77

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak. Utenriks sjøfart er ikke inkludert i statistikken for år 2000.

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.