Utenlandske datterselskap i Norge

Til toppen

06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie) 2000 - 2007

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak (antall) , Sysselsatte (personer) , Lønnskostnader (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

eierkategori

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle I alt , C Olje- og gassutvinning og bergverk , 11 Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

sysselsettingsgruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sysselsatte i alt , Oppgave mangler eller 0 sysselsatte , 1-4 sysselsatte ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Datterselskaper som kontrolleres direkte eller indirekte av utenlandske foretak. Utenriks sjøfart er ikke inkludert i statistikken for år 2000.

statistikkvariabel: Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr) , år: 2006

Feil i data for årgangen er rettet 19.01.2009.

Brukerveiledning for statistikkbanken