Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06465: Selvangivelsesregnskap for aksjeselskaper, etter eierskap (avslutta serie) 2005 - 2011

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
22.03.2013 10:00
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt (mill. kr):
mill. kr
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i inntekt (mill. kr):
mill. kr
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
mill. kr
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
mill. kr
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Alminnelig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt:
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Foretak i utvalget:
foretak
Skattepliktige inntekter (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt (mill. kr):
31.12.
Mottatt konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Fradrag i inntekt (mill. kr):
31.12.
Underskudd i næring/drift fast eiendom (mill. kr):
31.12.
Benyttet underskudd fra tidligere år (mill. kr):
31.12.
Ytet konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Alminnelig inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt:
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12
Foretak i utvalget:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktige inntekter (mill. kr) , Næringsinntekt (mill. kr) , Mottatt konsernbidrag (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra inntektsåret 2006 omfatter statistikken også alle aksjeselskaper innen næringen Skipsfart og Produksjon og distribusjon av elektrisitet , samt aksjeselskaper innen Porteføljeinvestering. Inndeling etter eierskap baseres på om majoriteten av aksjeselskapet er offentlig eller privat eid.