Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Ikke-finansielle holdingselskaper.
Næringsgruppe 72, Databehandlingsvirksomhet, er fra og med 2002 publisert under Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk.

region

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Lønn (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.