Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring (SN2002)
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Ikke-finansielle holdingselskaper.
Næringsgruppe 72, Databehandlingsvirksomhet, er fra og med 2002 publisert under Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk.
region
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
statistikkvariabel: Sysselsatte , år: 2002
Sysselsettingen i næringsundergruppe 74.502 har blitt korrigert for 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken