Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
03925: Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
Sist endret
23.06.2010
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Antall foretak:
foretak
Omsetning i alt (mill. kr):
mill. kr
Byggevirksomhet (prosent):
prosent
Anleggsvirksomhet (prosent):
prosent
Annen industriell virksomhet (prosent):
prosent
Tjenestevirksomhet (prosent):
prosent
Varehandel (prosent):
prosent
Referansetid
Antall foretak:
31.12.
Omsetning i alt (mill. kr):
31.12.
Byggevirksomhet (prosent):
31.12.
Anleggsvirksomhet (prosent):
31.12.
Annen industriell virksomhet (prosent):
31.12.
Tjenestevirksomhet (prosent):
31.12.
Varehandel (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 1 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Omsetning i alt (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Byggevirksomhet (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Anleggsvirksomhet (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Annen industriell virksomhet (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Tjenestevirksomhet (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Varehandel (prosent)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken