Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03925: Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Omsetning i alt (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Byggevirksomhet (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Anleggsvirksomhet (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Annen industriell virksomhet (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Tjenestevirksomhet (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Varehandel (prosent)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken