Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2001

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.
region
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken