Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie) 2000 - 2001

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Management-Holdingselskaper.
Andre= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

99999 Andre norske områder

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Investeringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.