Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Brukerveiledning for statistikkbanken