Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07700: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og alder 2008 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

omsorgsarbeid

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende (prosent) , Gir regelmessig ulønnet hjelp til pleie- eller tilsynstrengende i egen husholdning (prosent) , Gir regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn til personer utenfor egen husholdning (prosent) ,

Valgt 0 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken