Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

07701: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

omsorgsarbeid Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

landsdel

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede:
prosent eller antall
Referansetid
Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken