Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07701: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgsarbeid
Må velges *
kjønn
landsdel

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

omsorgsarbeid

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende (prosent) , Gir regelmessig ulønnet hjelp til pleie- eller tilsynstrengende i egen husholdning (prosent) , Gir regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn til personer utenfor egen husholdning (prosent) ,

Valgt 0 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken