Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen
07701: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008
Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede:
prosent eller antall
Referansetid
Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgsarbeid
Må velges *
kjønn
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

omsorgsarbeid
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken