Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen
07705: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og bostedsstrøk (avslutta serie) 2008
Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov:
prosent eller antall
Referansetid
Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgsbehov
Må velges *
kjønn
bostedsstrøk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

omsorgsbehov
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken