Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07705: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og bostedsstrøk (avslutta serie) 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgsbehov
Må velges *
kjønn
bostedsstrøk

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

omsorgsbehov

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

bostedsstrøk


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken