Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07705: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og bostedsstrøk (avslutta serie) 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000