Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07704: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.