Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07704: Ulønnet omsorgsarbeid for egne foreldres omsorgsbehov, etter kjønn og landsdel (avslutta serie) 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgsbehov
Må velges *
kjønn
landsdel

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

omsorgsbehov

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken