Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07745: Omsorgsarbeid, etter kjønn og utdanningsnivå 2002 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har foreldre 67 år og over på institusjon (prosent) , Har foreldre 67 år og over med behov for institusjonsplass (prosent) , Har foreldre i live og har gitt regelmessig ulønnet hjelp til foreldre (prosent) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

omsorgstype

Gitt hjelp med dagligvareinnkjøp siste fire uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt hjelp til rengjøring siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt annen praktisk hjelp siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt pleie/tilsyn siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt råd/hjelp med hjemmetjenesten siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.