Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen
04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase 2012 - 2019
Sist endret
08.09.2020
Kontakt
Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Måleenhet
Omsorgsarbeid:
prosent eller timer
Referansetid
Omsorgsarbeid:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgstype
Må velges *
kjønn
familiefase
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

omsorgstype
Må velges *

Totalt 14 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

omsorgstype
Gitt hjelp med dagligvareinnkjøp siste fire uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt hjelp til rengjøring siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt annen praktisk hjelp siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt pleie/tilsyn siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.
Gitt råd/hjelp med hjemmetjenesten siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp
I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Brukerveiledning for statistikkbanken