Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04450: Omsorgsarbeid, etter kjønn og familiefase 2012 - 2019

Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
08.09.2020 08:00
Omsorgsarbeid:
prosent eller timer
Omsorgsarbeid:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har foreldre 67 år og over på institusjon (prosent) , Har foreldre 67 år og over med behov for institusjonsplass (prosent) , Har foreldre i live og har gitt regelmessig ulønnet hjelp til foreldre (prosent) ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

omsorgstype

Gitt hjelp med dagligvareinnkjøp siste fire uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt hjelp til rengjøring siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt annen praktisk hjelp siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt pleie/tilsyn siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp (prosent)

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.

Gitt råd/hjelp med hjemmetjenesten siste 4 uker, til foreldre som har behov for hjelp

I 2008 ble personer med foreldre som bor på institusjon holdt utenfor. Fra 2012 er disse tatt med.