Publisert Tittel Åpne
26. november 2020 Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika Artikkel
12. desember 2019 Nesten alle straffereaksjoner er en bot Artikkel
2. juli 2019 Sjeldnere dom og fengsel til ungdom Artikkel
9. april 2019 Minste antall straffedommer på 30 år Artikkel
27. september 2018 Tre av fire straffede er menn Artikkel
27. september 2018 5 500 år ubetinget fengsel Artikkel
26. september 2017 Færre unge straffet også i 2015 Artikkel