Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 36 treff for "grunnkrets" på nettstedet

Sorter etter:
 • Koplingskode personfil - bedriftsfil, FoB2001

  Publisert:

  påføring av koordinater og/eller grunnkrets for arbeidsstedet. Koden viser resultatet av koplingen. Bare når arbeidsstedskommune er lik bedriftskommune blir koordinater og/eller grunnkrets

 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  Publisert:

  registrert i samme grunnkrets. Etter at denne er benyttet, gjenstår omkring 19 000 husholdninger uten kobling til bolig, som igjen omfatter nesten 29 000

  Artikkel
 • Data til forskning

  Publisert:

  økt detaljeringsgrad (grunnkrets, postnummer, fødsels- og dødsdato) Dispensasjon fra taushetsplikten for data fra andre enn SSB Samtykkeerklæring (for intervjuundersøkelser

 • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

  Publisert:

  1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser. I gjennomsnitt var det om lag 960 personer per grunnkrets i Oslo per 1.1.2005. Tilsvarende tall for Bergen, Trondheim og Stavanger var henholdsvis 680, 370 og 530 personer

  Artikkel
 • Bostedsadresse

  Publisert:

  . fylke, kommune og grunnkrets, kan brukes for å beskrive bostedsadresse.   Statistisk enhet Person Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering

 • Store forskjeller i boutgiftene

  Publisert:

  . Vi kan dele Norge inn i ulike geografiske kategorier når vi drøfter regionale forskjeller - fra grunnkrets- og kommunenivå

  Artikkel