Areal av land og ferskvatn

Til toppen

06198: Areal av land og ferskvatn (km²) (G) 2006 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
arealtype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 28 735

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

arealtype


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avvik fra kommunetall grunna enklere utrekning før 2010. Kun nye grunnkretser beregnet på nytt for 2011 og 2012.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken