Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

Til toppen
10182: Personer 15 år og over, etter bosted, aktivitetsstatus og kjønn (G) (avslutta serie) 2011
Sist endret
01.10.2013
Kontakt
Harald Utne, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 84
hut@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer 15 år og over:
personer
Referansetid
Personer 15 år og over:
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
aktivitetsstatus
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 28 732 Valgte 0

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
region
Data er avrundet på grunnkretsnivå. Hvis kretstallene aggregeres til kommunenivå, vil det kunne oppstå avvik fra tilsvarende tall for kommunene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
For 2011 er tall for Svalbard ikke inkludert i tabeller etter grunnkrets.
aktivitetsstatus
Pensjonister
Som pensjonister regnes også mottakere av kapitalinntekter.

Brukerveiledning for statistikkbanken