Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 37 treff for "grunnkrets" på nettstedet

Sorter etter:
 • Informasjon om virksomheter

  Publisert:

  : Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, beliggenhetsadresse, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, telefonnummer, telefaksnummer, oppstartsdato

  Artikkel
 • Slik bruker du API med ferdige datasett

  Publisert:

  på datasett som inneholder lengre tidsserier. Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på

  Artikkel
 • FD-trygd

  Publisert:

  Fødsler TAB_FODS 19920101 20191231 Grunnkrets/type bostedsstrøk TAB_DEMO_GRKRETS 19920101 20191231

  Artikkel
 • Data om flyttinger fra 1966

  Publisert:

  /gårdsnr fra_gatenr_gaardsnr 5 1999- Fra husnr/bruksnr fra_husnr_bruksnr 4 1999- Fra bokstav/festenr fra_bokstav_festenr 4 1999- Fra undernr fra_undernr 4 1999- Fra grunnkrets f_gkrets 4 1999- Fra bydel/gårdsnr til_gatenr_gaardsnr 5 1999- Til husnr/bruksnr til_husnr_bruksnr 4 1999- Til bokstav/festenr til_bokstav_festenr 4 1999- Til undernr til_undernr 4 1999- Til grunnkrets t_gkrets 4 1999- Til bydel

  Artikkel
 • Kommunereformen 2020

  Publisert:

  slår seg sammen, men vi har også noen tilfeller av splittinger og grensejusteringer, og kommuneregnskapene lar seg ikke fordele etter grunnkrets

 • 04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G)

  04362: Alders- og kjønnsfordeling for grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Håkaby, Iddesletta, Aspedammen, Ør, Bakke/Sanderød, Buer, Prestebakke, Kornsjø, Enningdalen, Uoppgitt grunnkrets, Ikke koblet, Havna, Alvim, Spikeren, Sandesund, Torsbekken

  Statistikkbanken
 • 04317: Grunnkretsenes befolkning (G)

  04317: Grunnkretsenes befolkning (G) Personer Ikke koblet, Karrestad (t.o.m. 2002), Båstadlund, Låby, Stangeløkka, Refne/Banken, Remmen, Håkaby, Iddesletta, Aspedammen, Ør, Bakke/Sanderød, Buer, Prestebakke, Kornsjø, Enningdalen, Uoppgitt grunnkrets, Ikke koblet, Havna, Alvim, Spikeren, Sandesund, Torsbekken

  Statistikkbanken
 • 06198: Areal av land og ferskvatn (km²) (G)

  , Håkaby, Iddesletta, Aspedammen, Ør, Bakke/Sanderød, Buer, Prestebakke, Kornsjø, Enningdalen, Uoppgitt grunnkrets, Ikke koblet, Havna, Alvim, Spikeren, Sandesund, Torsbekken, St.Hansveien, Tjueklo, Harebakk, Ravneberget, Herresadel, Appelsintoppen, Jomfrusal, Maugestenåsen, Myra, Kraftlia, Uoppgitt grunnkrets, Ikke koblet

  Statistikkbanken
 • Samordnede registerdata for husholdninger og boliger

  Publisert:

  . Den viktigst er endringen av det geografiske nivå som brukes. I FoB2011 var kravet til statistisk kobling at husholdning og bolig lå i samme grunnkrets

  Artikkel
 • Data om flyttinger fra 1966

  Publisert:

  /gårdsnr fra_gatenr_gaardsnr 5 1999- Fra husnr/bruksnr fra_husnr_bruksnr 4 1999- Fra bokstav/festenr fra_bokstav_festenr 4 1999- Fra undernr fra_undernr 4 1999- Fra grunnkrets f_gkrets 4 1999- Fra bydel/gårdsnr til_gatenr_gaardsnr 5 1999- Til husnr/bruksnr til_husnr_bruksnr 4 1999- Til bokstav/festenr til_bokstav_festenr 4 1999- Til undernr til_undernr 4 1999- Til grunnkrets t_gkrets 4 1999- Til bydel

  Artikkel
 • FD-trygd

  Publisert:

  Fødsler TAB_FODS 19920101 20181231 Grunnkrets/type bostedsstrøk TAB_DEMO_GRKRETS 19920101 20181231

  Artikkel
 • Om datagrunnlaget for registerbasert sysselsettingsstatistikk

  Publisert:

  fordelt på disse. Kontrollen skjer likevel i hovedsak ikke lenger ned enn til kommunenivå. Kvaliteten på data på bydelsnivå og grunnkrets vil derfor være/analyseprosjekt når grunnkretsene skal brukes som byggesteiner i større grupperinger på tvers av kommunegrenser. Ved bruk av sysselsettingsdataene til

  Artikkel
 • Samordnede registerdata for husholdninger og boliger

  Publisert:

  . Den viktigst er endringen av det geografiske nivå som brukes. I FoB2011 var kravet til statistisk kobling at husholdning og bolig lå i samme grunnkrets

  Artikkel
 • Om datagrunnlaget for registerbasert sysselsettingsstatistikk

  Publisert:

  fordelt på disse. Kontrollen skjer likevel i hovedsak ikke lenger ned enn til kommunenivå. Kvaliteten på data på bydelsnivå og grunnkrets vil derfor være/analyseprosjekt når grunnkretsene skal brukes som byggesteiner i større grupperinger på tvers av kommunegrenser. Ved bruk av sysselsettingsdataene til

  Artikkel
 • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

  Publisert:

  områder innenfor en kommune, publiserer SSB folketall etter grunnkrets. I grunnkretstabellene kan du for eksempel finne befolkningen for de grunnkretsene som. Folketall på lavere nivå enn kommune – grunnkrets Hvis du ønsker befolkningstall for

  Artikkel