Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 38 treff for "grunnkrets" på nettstedet

Sorter etter:
 • Koplingskode personfil - bedriftsfil, FoB2001

  Publisert:

  påføring av koordinater og/eller grunnkrets for arbeidsstedet. Koden viser resultatet av koplingen. Bare når arbeidsstedskommune er lik bedriftskommune blir koordinater og/eller grunnkrets

 • Grunnkrets

  Publisert:

  Forsiden > Metadata > Variabeldefinisjoner Variabeldefinisjon Grunnkrets   English Navn Grunnkrets Definisjon Formålet med å dele kommuner inn i grunnkretser er å ha små stabile geografiske enheter som kan gi et fleksibelt grunnlag for å

 • Bostedsadresse

  Publisert:

  . fylke, kommune og grunnkrets, kan brukes for å beskrive bostedsadresse.   Statistisk enhet Person Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering

 • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

  Publisert:

  1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser. I gjennomsnitt var det om lag 960 personer per grunnkrets i Oslo per 1.1.2005. Tilsvarende tall for Bergen, Trondheim og Stavanger var henholdsvis 680, 370 og 530 personer

  Artikkel
 • Store forskjeller i boutgiftene

  Publisert:

  . Vi kan dele Norge inn i ulike geografiske kategorier når vi drøfter regionale forskjeller - fra grunnkrets- og kommunenivå

  Artikkel
 • Hvordan velge variabler og verdier?

  Publisert:

  + ikonet for Avansert søk. Dette gjelder bl.a. Utenrikshandel etter HS-varekoder og folkemengde etter grunnkrets

 • Endringer i de regionale inndelingene

  Publisert:

  Bærum kommune ble grunnkrets 02190811 Snarøya 11 (det gamle flyplassområde Fornebu) delt i de 20 grunnkretsene 02190812 Snarøya 12 til 02190831 Snarøya 31. I tillegg ble grunnkrets 02190402 Grav 02 delt i grunnkretsene 02190429 Grav 29 og 02190430 Grav 30, samt at grunnkrets

 • Samordnet statistikk for husholdninger og boliger

  Publisert:

  aktuelle husholdningene. Det koples deretter på husnummernivå og andelen som får kopling øker da til 56 %. Neste nivå for kopling er grunnkrets, og da er til sammen 94 % av husholdningene koplet til en bolig. Husholdninger og boliger som ikke ligger i samme grunnkrets blir ikke koplet sammen. At over halvparten

 • Informasjon om virksomheter

  Publisert:

  (post- og forretningsadresse, grunnkrets og koordinater), hva den gjør (næringskode) og hvor mange ansatte den har

 • Slik bruker du API-et med ferdige datasett

  Publisert:

  på datasett som inneholder lengre tidsserier. Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på

 • Grunndatabegrepet og om oppdateringen av VoF

  Publisert:

  : Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, beliggenhetssadresse, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, telefonnummer, telefaksnummer, oppstartsdato

 • Data til forskning

  Publisert:

  økt detaljeringsgrad (grunnkrets, postnummer, fødsels- og dødsdato) Dispensasjon fra taushetsplikten for data fra andre enn SSB Samtykkeerklæring (for intervjuundersøkelser

 • FD-Trygd

  Publisert:

  Fødsler TAB_FODS 19920101 20171231 Grunnkrets/type bostedsstrøk TAB_DEMO_GRKRETS 19920101 20171231

 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  Publisert:

  registrert i samme grunnkrets. Etter at denne er benyttet, gjenstår omkring 19 000 husholdninger uten kobling til bolig, som igjen omfatter nesten 29 000

  Artikkel
 • Grunnkretstabeller i Statistikkbanken

  Publisert:

  Statistikk for grunnkretser Grunnkretstabeller i Statistikkbanken Publisert: 22. juli 2015 Tabeller med tall for grunnkrets i Statistikkbanken. Del element Folkemengde 1.januar Tabell: 04317