Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 30 treff for "grunnkrets" på nettstedet

Sorter etter:
 • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

  Publisert:

  1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser. I gjennomsnitt var det om lag 960 personer per grunnkrets i Oslo per 1.1.2005. Tilsvarende tall for Bergen, Trondheim og Stavanger var henholdsvis 680, 370 og 530 personer

  Artikkel
 • Store forskjeller i boutgiftene

  Publisert:

  . Vi kan dele Norge inn i ulike geografiske kategorier når vi drøfter regionale forskjeller - fra grunnkrets- og kommunenivå

  Artikkel
 • Hvordan velge variabler og verdier?

  Publisert:

  + ikonet for Avansert søk. Dette gjelder bl.a. Utenrikshandel etter HS-varekoder og folkemengde etter grunnkrets

 • Endringer i de regionale inndelingene

  Publisert:

  Bærum kommune delt i 20 nye grunnkretser: Grunnkrets 02190314 - Voll 14 er delt i 02190317 - Voll 14 Nord og 02190318 - Voll 14 grunnkretsene 02190812 Snarøya 12 til 02190831 Snarøya 31. I tillegg ble grunnkrets 02190402 Grav 02 delt i grunnkretsene 02190429 Grav 29 og 02190430 Grav 30

 • Samordnet statistikk for husholdninger og boliger

  Publisert:

  aktuelle husholdningene. Det koples deretter på husnummernivå og andelen som får kopling øker da til 56 %. Neste nivå for kopling er grunnkrets, og da er til sammen 94 % av husholdningene koplet til en bolig. Husholdninger og boliger som ikke ligger i samme grunnkrets blir ikke koplet sammen. At over halvparten

 • Informasjon om virksomheter

  Publisert:

  (post- og forretningsadresse, grunnkrets og koordinater), hva den gjør (næringskode) og hvor mange ansatte den har

 • Slik bruker du API-et med ferdige datasett

  Publisert:

  på datasett som inneholder lengre tidsserier. Stikkordene kommuner, fylker, bydeler, grunnkrets og region er brukt på

 • Grunndatabegrepet og om oppdateringen av VoF

  Publisert:

  : Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, beliggenhetssadresse, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, telefonnummer, telefaksnummer, oppstartsdato

 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  Publisert:

  registrert i samme grunnkrets. Etter at denne er benyttet, gjenstår omkring 19 000 husholdninger uten kobling til bolig, som igjen omfatter nesten 29 000

  Artikkel
 • Grunnkretstabeller i Statistikkbanken

  Publisert:

  Statistikk for grunnkretser Grunnkretstabeller i Statistikkbanken Publisert: 22. juli 2015 Tabeller med tall for grunnkrets i Statistikkbanken. Del element Folkemengde 1.januar Tabell: 04317

 • Ny sentralitetsindeks for kommunene

  Publisert:

  på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner (1.1.2017) er delt inn i om lag 13.500 grunnkretser. Indeksen er satt sammen av to del-indekser basert på

  Publikasjon
 • Dette er Norges mest sentrale kommuner

  Publisert:

  på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner er delt inn i om lag 13 500 grunnkretser. Indeksen er satt sammen av to delindekser basert på

  Artikkel
 • Hvordan ivareta historikken med ny kommune- og fylkesstruktur

  Publisert:

  . I statistikkbanktabeller på region grunnkrets som kan man søke opp grunnkretser på to ulike måter. Se video publisere tall etter gamle fylkes- eller kommunegrenser. Nye grunnkretser i Statistikkbanken fra 2020 Fra

 • Endringer i statistikkbanktabeller (arkiv 2016-2018)

  Publisert:

  ikke mer. 19.02.2016 Folkemengde og befolkningsendringar Nye grunnkretser i tabell 04317: Folkemengde, etter grunnkrets (G). 15.02.2016 Utenrikshandel med Østlandet ellers i tabellene 09820, 09771, 09760 og 09756. 08.04.2016 Areal av land og ferskvatn Nye grunnkretser i tabell 6198: Areal av land og ferskvatn (km

 • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

  Publisert:

  skriver du inn hele eller deler av navnet i grunnkretsen. I boksen Resultat markerer du riktig grunnkrets, deretter trykker du påNy tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser Publisert: 23. oktober 2018 SSB har publisert en ny tabell i Statistikkbanken som viser folketall for grunnkretser

  Artikkel