Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 89 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt)

  Store husholdninger blant ikke-vestlige innvandrere

  Publisert:

  . Jevnt over er innvandrerbefolkningen yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

  Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

  Publisert:

  . Siden en stor del av innvandrerbefolkningen bor i Oslo, har forhold i Oslo en større innvirkning på innvandrernes boforhold enn for befolkningen for. Innvandrerbefolkningen er også jevnt over yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Det bidrar til å forsterke de forskjellene vi finner, siden yngre personer generelt

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

  60 prosent av studentene bor alene

  Publisert:

  høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

  En av tre sysselsatte er pendlere

  Publisert:

  En av tre sysselsatte er pendlere Om lag en av tre sysselsatte er pendlere. Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. I utkantkommunene e

  Statistikk
 • Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

  Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

  Publisert:

  . Sett i forhold til befolkningen hadde Finnmark og Oslo flest saker, med henholdsvis 63 og 61 saker per 1 000 innbyggere

  Statistikk
 • Levekår blant innvandrere (opphørt)

  Bedre boligstandard blant innvandrerne

  Publisert:

  . Større arbeidsmiljøproblemer Andelen sysselsatte blant innvandrerne var 57 prosent mot 75 prosent i befolkningen under ett, og andelen midlertidig ansatte var respektive 23 prosent og 11 prosent. Lavest inntekt for somaliere og irakere Innvandrernes husholdningsinntekt etter skatt er markert lavere enn hos befolkningen under ett

  Statistikk
 • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

  Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

  Publisert:

  . 21 09 47 42, eller trond.ekornrud@ssb.no tlf. 21 09 43 99. Tabeller (publisert 26. november 2008) Tabell 1 Befolkningstall for 1

  Statistikk
 • Energibruk i kommunene (opphørt)

  Redusert energibruk i kommunene

  Publisert:

  2,7 prosent fra 2008. I samme periode økte også befolkningen i Oslo med 2,7 prosent, til 560 000 innbyggere

  Statistikk
 • Tidsbruksundersøkelsen

  Mindre fritid, mer husholdsarbeid

  Publisert:

  . Undersøkelsene viser tall for en gjennomsnittsdag, basert på alle dager i løpet av et helt år. Ti og en halv time til personlige behov Befolkningen i alderen 9-79. Dette var omtrent det samme som i 2000. Søndag er likevel fremdeles en nokså handlefri dag. 61 prosent av befolkningen gjorde

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

  Hvor bor egentlig studentene?

  Publisert:

  . Naturlig nok vil de relative forskjellene for denne aldersgruppen derfor bli mye større enn for hele befolkningen sett under ett. Disse tallene er tilgjengelig i Statistikkbanken . På ti år kan mye endre seg Fra forrige folketelling i 2001 har Norges befolkning

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)

  Mindre husholdninger over hele landet

  Publisert:

  Mindre husholdninger over hele landet Tall fra folke- og boligtellingen 2011 viser at det på tellingsdagen 19. november var 2 224 000 privathusholdninger i Norge. Av disse var hele 40 prosent enperso

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

  Én av seks bor i blokk

  Publisert:

  . november var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. I alt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bodde i andre etasje eller

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

  Flest menn sysselsatt nesten overalt

  Publisert:

  måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

  Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

  Publisert:

  Arbeidsinntekt viktigst for to av tre I aldergruppen 19-66 år var arbeid den viktigste inntektskilden for 69 prosent av befolkningen: Statistisk sentralbyrå < Forrige 1 2 Neste > Ser vi på hele befolkningen var det 44 prosent som hadde arbeid som viktigste inntektskilde

  Statistikk
 • Leseferdigheter og tallforståelse

  Publisert:

  Statistikken gir en oversikt over leseferdigheter og tallforståelse i befolkningen 16-65 år ferdighetsskår for Statistikken gir en oversikt over leseferdigheter og tallforståelse i befolkningen 16-65 år.

  Statistikk