Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 37
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 4. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 5. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 6. Nasjonale befolkningsframskrivinger

  . Framskrevne befolkningstall 2020-2100 Framskrevne befolkningstall 2020-2100 2022 2040 2060 2080 2100 Befolkning

 7. Regionale befolkningsframskrivinger

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet

 8. Samiske forhold

  Offisiell statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold. Befolkningsendring i STN-området Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjellet Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjel

 9. Arbeidskraftundersøkelsen

  Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Arbeidsledighet og sysselsetting for personer 15-74 år

 10. Uføretrygdede

  Statistikk over uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Uføretrygdede i befolkningen 18-67 år Uføretrygdede etter

 11. Personer med flyktningbakgrunn

  Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år. Andel av Norges befolkning med flyktningbakgrunn Personer med flyktningbakgrunn, per 1

 12. Plan- og byggesaksbehandling

  . Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.

 13. Alderspensjonister

  kjønn og alder 2021 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Begge

 14. Kommunal vannforsyning

  . E.coli KOSTRA - kommunal vannforsyning KOSTRA - kommunal vannforsyning 2016 2020 2021 Endring i prosent 2020 - 2021 Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning 84,4 84,7 83,3 -1,7 Lengde

 15. Den norske kirke

  tilhørige i Dnk 3 522 558 -202 299 Andel av befolkningen 65 -5,0 Døpte1 27 073 -1 524 Andel døpte av antall

 16. Norsk kulturbarometer

  måneder (9 år og eldre) Andel som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder (9 år og eldre) Andel av befolkningen