Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (10)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 10 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

   Sorter etter:
   • Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp

    Publisert:

    Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp (EU ETS). Forskerne undersøker i hvilken grad kvotesystemet har

   • Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp

    Publisert:

    Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp Ordningen med grønne sertifikater vil gi økt eksport av fornybar kraft ikke vil bidra til å redusere klimagassutslipp i utlandet, slik mange synes å tro

   • Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp

    Publisert:

    Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp Nyere forskning viser at annonsering av lavere framtidig energiproduksjon gir høyere energipriser, som igjen fører til lavere klimagassutslipp også i dag. Del element I studien

   • Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt

    Publisert:

    Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030 Fæhn i Statistisk sentralbyrå har undersøkt hvor mye Norge kan spare om gjennomføringen av klimagassutslipp kan

   • Utslippsrettigheter kan gi god avkastning

    Publisert:

    Først gir forskerne en oversikt over ulike markeder for klimagassutslipp og skisserer naturvitenskapelig og politisk usikkerhet. Deretter

   • Snarveier til klimaforskning og klimastatistikk i SSB

    Publisert:

    ). Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp Ordningen med grønne sertifikater vil gi rapporten Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport . Mye klimagassutslipp på hver av oss. Et bærekraftig samfunn?            

   • Kvotehandel – bare pengeflytting?

    Publisert:

    er den eneste effekten at land som er sterkt opptatt av å få redusert verdens klimagassutslipp aksepterer en stram kvote og dermed

   • Krever klimamålet fangstteknologien som er tenkt brukt på Mongstad?

    Publisert:

    redusere klimagassutslippene tilstrekkelig for å nå klimamålet, hvis alle nye kraftverk bruker integrerte karbonfangstanlegg. Innen

   • Satsing på biodrivstoff kan gi økte klimautslipp

    Publisert:

    klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff – en litteraturgjennomgang. I rapporten gir forfatteren en oversikt over de viktigste resultatene fra forskningslitteraturen på området og

   • Hvorfor vedtas kostnadsineffektive klimatiltak?

    Publisert:

    . Forskerne har stilt spørsmål om klimapolitikk generelt, inklusive spørsmål om virkningen på klimagassutslipp av