Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (16)

Vis alle

Statistikk

 • Utdanning (16)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 16 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Faktasider

   Publisert:

   bærekraftsmål Fiske Helse Hytter og fritidsboliger Innvandring Internett og mobil Jakt Jordbruk Jul Kollektivtrafikk Kommunefakta Koronakrisen Kriminalitet Kultur Landskap i Norge Likestilling Medier Miljø Norsk næringsliv Norsk

   Artikkel
  • Med utdanning i bagasjen

   Publisert:

   . Hentet fra http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/innvlev Henriksen, K. (2007). Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge (Rapporter/flyktninger-i-norge Østby, L. (2016). Bedre integrert enn mor og far. Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner

   Artikkel
  • Norge på utdanningstoppen i Europa

   Publisert:

   Norge på utdanningstoppen i Europa Publisert: 17. juni 2016 51 prosent av norske 30–34-åringer har fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. Dette er klart over snittet i EU på 39 prosent.

   Artikkel
  • Sosial reproduksjon av utdanning?

   Publisert:

   , nå publisert kun i nettutgaven av Samfunnsspeilet: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-indikatorer

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Norge 2005/2006, Rapporter 2008/5, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/levekaar-blant): Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land, Rapporter 2010/6, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet

   Artikkel
  • Mange jobber ved siden av studiene

   Publisert:

   Studenters levekår Mange jobber ved siden av studiene Publisert: 14. desember 2012 Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. I denne femårsperioden har støtten fra Lånekassen gått noe ned.

   Artikkel
  • De fleste små barn går i barnehage

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2012/1 Tilsynsordninger for ett- og toåringer De fleste små barn går i barnehage Publisert: 7. mars 2012 Den nyeste barnetilsynsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå viser at neste

   Artikkel
  • Flere planlegger lang utdanning

   Publisert:

   Levekår blant studenter 2010 Flere planlegger lang utdanning Publisert: 11. november 2011 Tall fra 2010 viser at seks av ti studenter planlegger å fullføre en høyere utdanning som tar mer enn fire år.

   Artikkel
  • ... i et bitte lite rom på loftet...?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Studentlivet ... i et bitte lite rom på loftet...? Publisert: 18. april 2007 Boforhold, boutgifter og boligstandard varierer mye mellom ulike grupper av studenter. Enslige stud

   Artikkel
  • Barn av høyt utdannede får mest støtte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/1 Levekårsundersøkelsen for studenter 2005 Barn av høyt utdannede får mest støtte Publisert: 15. februar 2007 Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av stu

   Artikkel
  • Er utdanning verdt pengene?

   Publisert:

   områder som maktspredning, helse og kriminalitet. Det er empirisk belegg for at utdanning har positive effekter på årsakspilen peker, det kan tenkes mange sammenhenger mellom både helse, kriminalitet og utdanning

   Artikkel
  • Sosiale skjevheter forsterkes gjennom utdanningssystemet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/6 Sosiale skjevheter forsterkes gjennom utdanningssystemet Publisert: 1. desember 2000 Jo høyere utdanning mor og far har, jo større sannsynlighet er det for at barna tar høyere

   Artikkel
  • De fleste ulikhetene består

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/6 Utdanningsnivået i Oslos bydeler De fleste ulikhetene består Publisert: 1. desember 2000 Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt

   Artikkel
  • Fortsatt vekst, tross kontantstøtten

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Barnehagesektoren Fortsatt vekst, tross kontantstøtten Publisert: 1. november 2000 Veksten i barnehagesektoren fortsetter, til tross for at Reform 97 og innføringen av kontants

   Artikkel
  • Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/5 Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre Publisert: 2. november 1998 Blant dem som er målgruppene for kontantstøtten, vil mer enn halvparten benytte seg av

   Artikkel