Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 62 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • De fattige er få, men unge

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/3 De fattige er få, men unge Publisert: 15. juni 1998 Forholdsvis få er fattige i 1990-tallets Norge, og fattigdommen ser ikke ut til å ha økt. De færreste er fattige over lengre

   Artikkel
  • Generasjonsforskjeller i levekår

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/2 Generasjonsforskjeller i levekår Publisert: 3. mai 1999 Fremdeles er det stort sett slik at barna blir rikere enn sine foreldre, som igjen ble rikere enn sine foreldre. Men de

   Artikkel
  • Økningen i minstepensjonen

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/1999 Er pensjonistenes inntekter blitt jevnere fordelt? Økningen i minstepensjonen Publisert: 15. mai 1999 Fra og med 1. mai 1998 ble minstepensjonen hevet med 12 000 kroner per

   Artikkel
  • Solide husholdninger sikrer framtida

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/6 Solide husholdninger sikrer framtida Publisert: 1. desember 1999 Husholdningene har nå plassert over 1 000 milliarder kroner i bankinnskudd, verdipapirer, forsikring og andre f

   Artikkel
  • Hvem har best økonomi?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Mottakere og ytere av barnebidrag Hvem har best økonomi? Publisert: 1. november 2000 Bidragsytere har gjennomsnittlig bedre økonomi enn mottakere av barnebidrag, men det er sto

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   kriminaliteten lå langt høyere blant ugifte enn blant gifte. Ekteskapet forsikret mot all slags ulykke, med ett unntak: moderskapets farer og svekkelser var årsak

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/6 Økonomiske levekår på Svalbard i 1990 og 2000 Større likhet med fastlandet Publisert: 6. desember 2002 Det generelle prisnivået på Svalbard nærmer seg fastlandet, men ligger fo

   Artikkel
  • Hvordan har de fattige det?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/6 Hvordan har de fattige det? Publisert: 10. desember 2003 Når vi hører ordet fattig, tenker de fleste av oss umiddelbart på det sultne barnet eller den slitne uteliggeren. Vi te

   Artikkel
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/3 Norske tenåringsmødre - få, men fattige Publisert: 16. juni 2004 Det blir stadig færre tenåringsmødrer i Noreg, samstundes er dei økonomiske levekåra til desse mødrene klårt då

   Artikkel
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

   Publisert:

   Fattigdom i Norge Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem? Publisert: 16. juni 2005 Geografiske levekostnadsforskjeller fører til at personer som lever i økonomiske pressområder trenger høyere inntekt

   Artikkel
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/2 Årlig rapport om økonomi og levekår for ulike grupper Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom" Publisert: 18. mai 2006 Har det blitt flere med lavinntekt - eller det som i

   Artikkel
  • Barn av høyt utdannede får mest støtte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/1 Levekårsundersøkelsen for studenter 2005 Barn av høyt utdannede får mest støtte Publisert: 15. februar 2007 Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av stu

   Artikkel
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/4 Barn i familier med lavinntekt Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd? Publisert: 20. september 2007 Innføringen av kontantstøtten i 1998 medførte et kl

   Artikkel
  • Lever de med tynn lommebok «over evne»?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/3 Lavinntekt og forbruk Lever de med tynn lommebok «over evne»? Publisert: 16. juni 2008 De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en

   Artikkel
  • Inntektsfattig eller levekårsfattig?

   Publisert:

   , forurensning, kriminalitet og hærverk). Problemer i stedet for kroner Den offentlige debatten handler stort sett om fattigdom som lav inntekt. Men det er mulig

   Artikkel