Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 24 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • "Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

   Publisert:

   på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

   Artikkel
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/2 Funksjonshemmedes levekår 1987-1995 Sakker akterut, tross forbedringer Publisert: 4. mai 1998 På de fleste områder har funksjonshemmede dårligere levekår enn nordmenn flest. På

   Artikkel
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/6 Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt Publisert: 6. desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1

   Artikkel
  • Mens vi venter på eldrebølgen...

   Publisert:

   behovet for å si fra når problemene tårner seg opp. Men i rusbehandlingen, der er det solid mannsovervekt. Menn dominerer kriminalstatistikken. Et sted. Det er også slik at kvinnene begår de mindre alvorlige lovbruddene, noe som gjenspeiler seg i fengselsbefolkningen, der kvinnene i enda større grad er en

   Artikkel
  • Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen

   Publisert:

   Innvandreres helse Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen Publisert: 10. september 2008 Innvandrerbefolkningen rapporterer oftere om dårlig helse enn hele befolkningen. De mel

   Artikkel
  • Mange har store helseutgifter

   Publisert:

   Levekårsundersøkelse blant personer med nedsatt funksjonsevne, 2007 Mange har store helseutgifter Publisert: 26. februar 2009 Høye helseutgifter medvirker til at mange med nedsatt funksjonsevne har st

   Artikkel
  • Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Alder og livskvalitet Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror? Publisert: 9. mars 2009 Det er en vanlig antakelse at det psykiske velværet synker med aldere

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   ». Og i kriminalstatistikken får vi tall for forseelser og forbrytelser mot alkoholloven

   Artikkel
  • Svekket psykisk helse blant homofile og lesbiske

   Publisert:

   Seksuell identitet og levekår Svekket psykisk helse blant homofile og lesbiske Publisert: 7. april 2010 Personer som føler seg seksuelt tiltrukket av samme kjønn, rapporterer noe oftere enn andre om s

   Artikkel
  • God statistikk bidrar til at flere vaksineres

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/1 Vaksinering i Malawi God statistikk bidrar til at flere vaksineres Publisert: 28. februar 2011 God statistikk er et viktig styringsverktøy for å øke vaksinedekningen i utviklin

   Artikkel
  • Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/2 Eldreomsorg Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre Publisert: 2. mai 2011 Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen. Selv om mye tyder på at eldres helse er blitt bedr

   Artikkel
  • Dårligere helse blant innvandrerne

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/2 Innvandreres helse Dårligere helse blant innvandrerne Publisert: 2. mai 2011 I levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 framstår innvandrere som sykere enn befolkninge

   Artikkel
  • Innvandrerens møte med fastlegen

   Publisert:

   -forhold-og-kriminalitet/ssp/2011-2 ) Blom, Svein (2008): Innvandreres helse 2005/2006, Rapporter 2008/35, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/innvandreres-helse-2005-2006 ) IMDi-rapport (2007). Fastleger og tolketjenester, 6-2007, Integrerings og

   Artikkel
  • Folkehelse i samhandlingens tegn

   Publisert:

   nett­utgaven av Samfunnsspeilet: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-indikatorer Referanser Amdam, Sverre og Signe

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   Oslofolk er sunnest i landet Publisert: 20. juni 2016 Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindr

   Artikkel