Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 321 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Ingen overdødelighet i Norge under koronapandemien

   Publisert:

   største byene i Norge, kan vi se at de har utviklet seg forskjellig i 2020. Dødeligheten går ned i de største byene i Norge, bortsett fra i Oslo. I Oslo ser vi en økning i dødeligheten i 2020 sammenliknet med tidligere år. Vi kan ikke påvise en sammenheng mellom koronautbruddet og

   Artikkel
  • Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   sammen bodde om lag fire av ti overføringsflyktninger i Viken (25 prosent) og Oslo (15 prosent). Dette er en andel som er litt større enn for hele

   Artikkel
  • Voksende byer og aldrende bygder

   Publisert:

   . Oslo er forventet å runde 700 000 innen få år og 800 000 innen 2050. Bergen er forventet å: Rogaland og Oslo Figur 4. Utforsk din kommune visuelt Visste du at de regionale befolkningsframskrivingene publiserer omtrent 29,5 millioner tall

   Artikkel
  • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

   Publisert:

   befolkningsstørrelse, fra Oslo med sine 693 000 innbyggere til Utsira med 200. I årets publisering framskriver vi for

   Publikasjon
  • Flere bor alene

   Publisert:

   gjennomgående noe eldre partnere og dermed blir sittende igjen som aleneboende. Flest aleneboende i Oslo Det har alltid. januar 2020 Figur 2. Andel i privathusholdninger som bor alene. 1. januar 2020 30 Viken 03 Oslo 34 Innlandet 38 Vestfold og Telemark 42 Agder 11 Rogaland 46 Vestland 15 Møre og Romsdal 50 Trøndelag

   Artikkel
  • Svært svak folkevekst

   Publisert:

   . Flyttetap til utlandet for Innlandet og Oslo Figur 3 viser at Innlandet og Oslo hadde netto utvandring i første kvartal. Viken hadde utlandet Nettoinnflytting, innanlandsk Viken 0.03 0.75 Oslo -0.18 0.09 Innlandet -0.51 -0.25 Vestfold og Telemark

   Artikkel
  • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   største byene, og aller flest i Oslo med om lag 17 prosent. Nær 40 prosent av flyktningene har flyttet fra sin opprinnelige bosettingskommune, og hvor om lag en tredjedel har flyttet til Oslo

   Publikasjon
  • Oppgang i nettoinnvandringen

   Publisert:

   -376 5738 5928 1907 1531 04 Hedmark 975 -477 5598 6573 2075 1598 03 Oslo 6892 5552 38993 45885 3791 9343 02 Akershus 6834 2243 26594 33428 4054 6297 01 Østfold 2506 69 7656 10162 2594 2663 Sammenlignet med resten av landet hadde Oslo og Akershus fylker den sterkeste folketilveksten, med en

   Artikkel
  • Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

   Publisert:

   årene var fruktbarheten lavest i Oslo, hvor den ble målt til 1,42. – Dette er imidlertid ikke det laveste nivået målt i hovedstaden. På begynnelsen av 1980-tallet var SFT i Oslo 1,34 på det laveste, sier Andersen. I 2019 gikk fruktbarheten ned i alle fylker unntatt

   Artikkel
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   utgjør det nye Konnerud tettsted. Mest spredt i Hedmark Mens Oslo tettsted bidrar til at Oslo fylke er fylket med-Agder 82.64 17.22 0.14 Hordaland 83.41 16.4 0.19 Vestfold 85.7 14.16 0.14 Østfold 85.9 13.89 0.2 Rogaland 88.13 11.7 0.18 Akershus 90.79 9.04 0.17 Oslo

   Artikkel
  • Ulike samfunn, ulike epidemier

   Publisert:

   . Artikkelen er skrevet i samarbeid med professor Torkild H. Lyngstad, Universitetet i Oslo

   Artikkel
  • Me vart 39 400 fleire i 2019

   Publisert:

   . Av fylka er det Innlandet som har dei eldste innbyggjarane (47,3 år), medan Oslo har dei yngste (37,8 år 5.95 4.92 Oslo 1.13 8.89 Hedmark 1.62 3.31 Oppland -2.88 3.88 Buskerud 2.41 4.12 Vestfold 3.61 2.13 Telemark -2.14 3.35 Aust-Agder 1.31 3.15 Vest-Agder 0.59 3.74 Rogaland -1.53 5.43 Hordaland -1.09 4.21 Sogn og Fjordane

   Artikkel
  • Dette var de mest populære navnene i 2019

   Publisert:

   . Mohammed i ulike skrivemåter topper i Oslo. Oliver topper i Hedmark, Henrik i Telemark og Aust-Agder mens Filip tar Rogaland. Emma er toppnavn i syv fylker, men 10. plass i Oslo. Der topper for øvrig Ingrid foran Astrid. Maja er mest populært i

   Artikkel
  • Fedrekvoten forsetter å fenge

   Publisert:

   . Av figur 3 kan vi se at det var minst kjønnsforskjell i andel med høyere utdanning i Oslo og Akershus både i 2008 og 2018. I Oslo hadde 53 prosent kvinner og 49 prosent menn høyere utdanning i 2018, mens i Akershus var tilsvarende andel 41 og 35 prosent. Figur 3

   Artikkel
  • Kommunereformen og regionale endringer 2020

   Publisert:

   største kommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. I 2020 blir det endringer for Trondheim og Stavanger, og kodeliste for 2020 ligger i KLASS. Delbydeler Delbydeler er en inndeling som Oslo kommune opererer med. Inndelingen bygger på

   Artikkel